GCE GROUP FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET LÄS MER close
Hem » Sjukhusets Gasdistribution

Sjukhusets Gasdistribution

GCE hjälper installatörer att uppfylla installationsstandard ISO 7396 och nationella installations standarder med säkra produkter där testprotokoll garanterar stor produktionstestning. Vårt sortiment omfattar kompletta lösningar för sjukhusets gasdistribution system, från högtryckstömningscentraler, stabilisatorer, tillbehör, larmsystem, kulventiler, avstängningsventil lådor, tryckövervakare till gasuttag allt i enlighet med europeisk lagstiftning.

 

Gascentralsystem tillhandahåller källan av medicinska gaser i sjukhus. Huvudsaklig funktion är att minska trycket från högtryckscylindrarna till den trycknivå som är möjlig att använda på sjukhus rörledningen. Gascentraler måste uppfylla de stränga kraven i standarder för medicinska installationer och naturligtvis säkerheten för alla patienter på sjukhuset.

 

Nödavstängningsventilsystem finns för att isolera delar av distributionssystemet pipeline för underhåll, reparation, planerade framtida utvidgningar och för att underlätta återkommande provning.

Medicinska gasuttag ger snabb och enkel anslutning av sjukvårdens gasutrustning till sjukhuset gaskälla. Typ av medicinska gasuttag följer standard kraven i de nationella normerna i respektive land.