GCE GROUP FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET LÄS MER close
Hem » Healthcare

Gasapplikationer med precisionssäkerhet

Utrustning för att tillföra medicinsk gas är en viktig och växande del av GCE-koncernens verksamhet. Med exceptionellt hög säkerhet, precision och hygienkrav, medicinska-gastillämpningar omfatta ett område som kräver specialkunskaper och erfarenhet samt en full förståelse för kraven vid andning och utandning och patientvård. Överensstämmelse med kvalitetsnormer enligt medicinskt direktiv 93/42/EEC ärinte bara en lagstadgad skyldighet, men det är också ett sätt att säkerställa att våra kunder får den högkvalitativa och säkra produkter som de förtjänar.

GCE tillhandahåller kompletta system för tillförsel av syrgas, lustgas, och vakuum och andra gaser till sjukhus, ambulans-tjänsteleverantörer, räddningstjänst och hem-vårdgivare, samt andra specialtjänster som använder den här utrustningen.

Västeuropa är den traditionella marknaden för en rad produkter för alla olika typer av kunder och, tillsammans med den växande östeuropeiska marknaden, består GCE´s huvudsakliga försäljningsområde. Vår säljkår är också aktiv i en rad andra marknader, bland annat Nord- och Sydamerika, Nordafrika och Mellanöstern, och fortsätter att förgrena sig till andra delar av världen, till exempel Kina och Indien, bland annat.