GCE GROUP FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET LÄS MER close
Hem » Juridisk och integritetspolicy

Legal Notice

Villkoren i detta meddelande gäller för din tillgång till, och användning av material på, den här webbplatsen. Informationen på denna webbplats tillhandahålls för din användning och bekvämlighet och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

All information på denna webbplats är © copyright GCE Group, 2018. Bolaget kan när som helst ändra detta legal notice genom att uppdatera denna post. Du bör kontrollera denna webbplats med jämna mellanrum för att se över det aktuella rättsliga meddelandet, eftersom det är bindande för dig. Vissa bestämmelser i detta juridiska meddelande kan ersättas av uttryckligen utsedda juridiska meddelanden eller villkor som finns på vissa sidor på denna webbplats.

Denna webbplats är skyddad av upphovsrätt, andra immateriella rättigheter och alla likartade rättigheter. Det publiceras av GCE Group AB (GCE Group) och får inte reproduceras annat än genom att ladda ner och visa på en enda CPU och/eller skriva ut en enda kopia, endast för privat eller affärsändamål. Den får inte reproduceras, överföras eller göras tillgänglig på ett nätverk utan GCE:s skriftliga tillstånd. Alla övriga rättigheter är reserverade. Djup länkning eller inramning till denna webbplats är inte tillåtet. Alla länkar måste gå till http://www.gcegroup.com/en/. Varje försök att visa denna webbplats inom ramen för en annan webbplats är uttryckligen förbjuden. Vi ber dig att inte länka direkt till andra sidor på denna sida om du inte har vårt skriftliga tillstånd att göra det och vi tar inte ansvar för tillgång till material på någon annan sida som är länkad till den här webbplatsen.

Vid din användning av denna webbplats kan du ingå korrespondens med, köpa varor eller tjänster från eller delta i kampanjer av annonsörer, utgivare och sponsorer på denna webbplats och tillhörande GCE-tjänster och produkter. Eventuell sådan annons, kontakt eller inköp, inklusive leverans av och betalning för varor och/eller tjänster och annan term, villkor, garanti eller representation som är förknippad med sådan korrespondens, inköp eller marknadsföring är enbart mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du den här webbplatsen. Företaget har inte granskat dessa tredje parts webbplatser och kontrollerar inte, och ansvarar inte för, dessa webbplatser eller deras innehåll. Företaget stöder därför inte eller ger några uppfattningar om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas genom att använda dem. Om du bestämmer dig för att nå någon av de tredje parts webbplatser som är länkade till den här webbplatsen, gör du det helt på egen risk och du samtycker att GCE inte har något ansvar, skyldighet eller ansvar för sådan korrespondens, köp eller marknadsföring mellan dig och någon sådan tredje part.

Inget avtal kommer att finnas mellan dig och GCE vid försäljning till dig av någon produkt eller tjänst från denna webbplats såvida inte GCE accepterar din beställning via e-post bekräftar att den har skickat din produkt. Godkännandet anses vara fullständigt och kommer att anses vara avsett för alla ändamål att ha kommunicerats effektivt till dig när GCE skickar e-postmeddelandet till dig (oavsett om du mottar det e-postmeddelandet). För att undvika all tvivel kommer alla kontrakt att vara föremål för engelsksvensk juridisk process och du och GCE lämnar oåterkalleligt till de svenska domstolarnas jurisdiktion.

Varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är GCE Group ABs eller dess publicerings- och sponsringspartners egendom och inga rättigheter ges för att använda någon av dem utan skriftligt tillstånd från GCE Group AB. GCE har använt rimlig uppmärksamhet och skicklighet vid sammanställningen av innehållet på denna webbplats och kan inte acceptera ansvar (inklusive ansvar för eventuell indirekt förlust eller förlust av vinst eller omsättning) för något särskilt material eller användningen av den. Vidare accepteras inget juridiskt ansvar för eventuella fel eller försummelser i informationen på denna sida, om sådana fel eller försummelser beror på försumlighet, olycka eller annan orsak, och inget ansvar accepteras med avseende på ståndpunkten hos några företag eller företag som nämns inom denna webbplats.

Detta meddelande utfärdas av:

GCE Group AB registrerad i Sverige nr 556651-1167, vars säte är på Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SVERIGE

INTEGRITETSPOLICY KUNDER

Denna integritetspolicy för kunder reglerar insamling, utlämnande och användning av personuppgifter och data avseende potentiella och befintliga kunder ("dig") av Gas Control Equipment Group AB (ett bolag registrerat i Sverige med registreringsnummer 556682-9650 med säte på Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SVERIGE) och dess tillhörande enheter (tillsammans "vi", "oss" eller "våra"). Sådana tillhörande enheter kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EAA). Denna integritetspolicy för kunder ger dig information om den personliga information som vi samlar in från dig, hur vi använder din personliga information och dina rättigheter att kontrollera personuppgifter vi håller om dig.

Vi är engagerade i er rätt till integritet och behandlar endast personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. 

Vänligen läs denna policy noggrant, eftersom den förklarar den personliga informationen vi samlar om dig och hur sådan personuppgifter hanteras. Genom din fortsatta användning av våra tjänster (inklusive våra webbplatser och appar) bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt denna integritetspolicy för kunder i sin helhet. Om du inte godkänner denna integritetspolicy för kunder i sin helhet, får du inte använda våra produkter eller tjänster. Vänligen se över denna policy för uppdateringar regelbundet, eftersom vi kan ändra denna integritetspolicy för kunder från tid till annan.

Om du har några frågor om hur vi samlar, lagrar och använder din personliga information, kontakta oss via e-post på policy-info@gcegroup.com eller skriv till oss på följande adress: Dataskyddskoordinatorn, GCE Group AB Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SVERIGE.

 

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

GCE Data Collection

Vi kan samla in och behandla följande personliga uppgifter: 

 • Ditt namn, 
 • Företagsnamn, 
 • Betalningsinformation,
 • Företagsadress, 
 • Företagets eller Affärsansvarigs e-postadress;
 • Företagets fasta eller mobila telefonnummer; 
 • Leveransdetaljer
 • Liksom annan icke känslig personlig information, 
  • Din bransch intresse
  • Din jobbtitel eller jobbroll
  • Företagsinformation
  • Demografisk information på toppnivå

Om du använder våra webbplatser kan vi också samla in information om dig eller din dator när du bläddrar så att du kan använda de tillgängliga tjänsterna och även samla anonym information om dig eller din dator för analys för att stödja ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster. 

DATAINSAMLING FÖR GCEs DATABASER 

Vi producerar också en mängd olika databaser, publikationer och produkter för gashanteringsutrustningsindustrin över hela världen. Vi samlar, lagrar och utbyter information om företag som är involverade inom gashanteringsutrustningsindustrin. Informationen lämnas direkt av företagen genom direkta intervjuer och vi får tillstånd av dessa företag att publicera informationen och dela informationen med tredje part. Innehållet i den insamlade informationen innehåller produktionsinformation och ledande kontaktnamn. Vi publicerar inte eller delar med personliga e-postadresser eller personliga telefonnummer från tredje part. 

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi behandlar endast din personliga information där du har samtyckt (som du kan dra tillbaka efter att ha meddelat om vi lita på samtycke som rättslig grund), för att kunna ingå ett avtal med dig eller där behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen eller andra människors berättigade intressen, till exempel för marknadsundersökningar eller, där du är en befintlig kund, för att främja våra varor och tjänster. Om vi behandlar personuppgifter av känslig natur (till exempel kostbehov), kommer vi bara att göra det där ytterligare rättslig grund för bearbetning är uppfylld, det betyder vanligtvis att du har uttryckt ditt samtycke (vilket kan återkallas vid när som helst efter att ha givit det). Vid en tidpunkt då denna personliga information inte längre behövs (till exempel när en händelse är stängd) tar vi bort den här personliga informationen på ett säkert sätt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder de personuppgifter som vi samlar om dig för att svara till dina förfrågningar om betalningsbehandling och för tillhandahållande av varor och tjänster till dig. Vi behandlar också dina personuppgifter där vi är skyldiga att göra det enligt lag och för utövande eller försvar av rättsliga krav. 

Från tid till annan kan vi kontakta dig för undersökningsändamål eller för att berätta om våra specialerbjudanden och andra tjänster i enlighet med dina önskade kontaktsätt. I förekommande fall kommer vi att få ditt samtycke att göra det. Om du inte längre vill få meddelanden från oss följer du instruktionerna för "unsubscribe" i något av dessa meddelanden. 

Om vi avser att använda din personliga information för något annat syfte, kommer vi att meddela dig hur vi tänker använda det. 

Vi behandlar endast dina personuppgifter för de specifika ändamål som anges ovan eller för andra ändamål som uttryckligen är tillåtna enligt lag. Din personliga information kommer endast att behandlas i den utsträckning det är nödvändigt för de specifika ändamål som anges ovan.

Om du valde att aktivera en app som gjorts tillgänglig vid någon av våra event eller för våra tidningar, var god och läs även app- och tidskriftsleverantörens sekretesspolicy och lägg en stund på att förstå hur appen fungerar och vilken kontroll du har över användningen av din personliga information. 

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast behålla personuppgifter om det krävs för ett visst syfte. Vi har en lagstadgad skyldighet att behålla vissa uppgifter under en viss minimiperiod, till exempel personuppgifter i samband med köp av en produkt eller tjänst från GCE. Vi kommer inte behålla några data som inte är kopplade till inköp av en GCE produkt eller tjänst längre än 5 år. Vi kommer också behålla och använda din personliga information som behövs för att följa våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

WEBBPLATSENS ANVÄNDNING OCH COOKIES

Om du använder våra webbplatser använder vi din personliga information för att hjälpa dig att logga in på ditt konto och till begränsade områden på våra webbplatser och tillåta framtida användning av webbplatserna. Vi kan använda din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera problem med vår server eller att administrera våra webbplatser. Vi kan göra analyser av användartrafik för att mäta användningen av våra webbplatser och förbättra innehållet på våra webbplatser och våra tjänster. Dessa analyser kommer att utföras genom användning av IP-adresser och cookies. 

Vi kan också använda cookies för att aktivera inloggning efter att du har registrerat dig och att ge dig mer skräddarsydd information när du återvänder till våra webbplatser. En cookie är en lite textfil som lagras på din dators hårddisk av din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men vanligtvis kan du ändra inställningarna för din webbläsare för att förhindra automatisk godkännande. Om du avvisar användningen av cookies bör du observera att driften av webbplatsen du använder kan påverkas. 

 

COOKIES POLICY

Din användning av vår hemsida anger ditt samtycke till de cookies som beskrivs i denna policy.

VAD ÄR COOKIES?

En webbcookie, en vanlig datainsamlingsteknik, är helt enkelt en textfil som kan placeras i webbläsaren på din persondator eller mobil enhet och sedan läsas som du besöker en webbplats. En cookie kan vara en session cookie, det vill säga en cookie som finns kvar i din webbläsare medan du är inloggad på en viss webbplats och sedan försvinner när du stänger webbläsaren, eller det kan vara en ihållande cookie, en cookie som finns kvar på din webbläsare över en tidsperiod. Information från en cookie kan samlas in och användas i sammanställd form. Eller kan data samlas in i en enskild profil eller post. Den enskilda posten kan antingen vara unik men anonym, eller profilen kan kopplas till information som identifierar dig som individ. Du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att radera cookies eller förhindra automatisk godkännande om du föredrar det. Om du väljer att inte ta emot våra cookies kan vi inte garantera att din erfarenhet av webbplatsen blir så snabb eller mottaglig som om du mottar cookies. Du kan lära dig mer om cookies, vanligtvis på www.allaboutcookies.org

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Vi kan använda cookies för ett antal ändamål:

 1. Nödvändiga cookies
  Vi kan använda ett begränsat antal cookies som är väsentliga för särskilda tjänster du har begärt eller för säkerhetsändamål. Några av våra webbplatser använder en cookie för en kundvagnsfunktion när du köper tjänster eller erbjudanden. I synnerhet om du har registrerat dig för en webbplats eller använder en kundportal kan vi använda en cookie för att autentisera den dator eller mobilenhet du använder. På vår hemsida används också en enda cookie ("GCECookiesAllowed") för att förhindra att cookievarningsbannern visas upprepade gånger.
 1. Cookies för analys 
  Vi tillåter tredje part, inklusive Google Analytics, att ställa in analys-, eller prestandacookies för att samla in och rapportera sammanställd information. Dessa cookies ger rapportering till oss på ett sammanfattat sätt och identifierar dig inte. Vi använder de sammanfattade rapporterna för att förstå hur våra webbplatser används och förbättra deras användbarhet för våra besökare.
 1. Cookies för webbanalyser
  Ett antal cookies stöder också hur våra webbplatser fungerar, identifierar din dator eller enhet på en unik men anonym basis. Dessa cookies kan till exempel komma ihåg dina språkinställningar eller känna igen en persons aktivitet inom en enda session.

Om du registrerar dig för en webbplats använder vi en cookie för att associera din närvaro med ett visst användarnamn och lösenord eller konto. Vi kan använda en ihållande cookie för att känna igen dig automatiskt varje gång du kommer tillbaka, men bara om du ber oss att göra det. Vi kan också använda cookies för att förfölja din inloggning eller formulär som du fyller i på webbplatsen med information du redan har tillhandahållit.

Vi kan göra analyser av användartrafik för att mäta användningen av våra webbplatser och förbättra innehållet på våra webbplatser och våra tjänster. Dessa analyser kommer att utföras genom användning av IP-adresser och cookies. 

Vi använder web beacons och pixlar i våra e-postmeddelanden för att spåra leverans och öppningsstatistik. Vår e-postleverantör levererar cookies med vårt e-postmeddelande för att känna igen en användares svar. Resultaten lagras och rapporteras mot individens e-postadress och kontoprofilen i vår databas.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Våra tjänster (inklusive våra webbplatser och appar) kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part. Observera att denna policy endast gäller den personliga information som vi samlar in via våra webbplatser och appar och vi kan inte ansvara för personuppgifter som tredje part kan samla, lagra och använda via deras hemsida. Du bör alltid noggrant läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. 

HUR DU KAN KONTROLLERA COOKIES

Cookies vi är viktiga för din användning av våra webbplatser. Prestandacookies gör att vi kan förstå våra publikgrupper som helhet och förbättra hur våra webbplatser möter dina behov och förväntningar. De cookies  vi använder för registrering gör att vi kan bedriva vår verksamhet online. Våra webbplatser och tjänster, eller delar av dem, kanske inte fungerar korrekt utan dessa cookies. 

Din användning av våra webbplatser anger ditt samtycke till de cookies vi har beskrivit i denna policy.

Men om du skulle vilja återkalla det samtycket eller någon del av Det när som helst kan du styra cookies och tredjepartsannonsering på följande sätt:

Hantera Webbläsare

De flesta webbläsare erbjuder dig möjligheter att styra eller blockera cookies. Dessa webbläsare kontroller brukar hittas i menyn "alternativ" eller "inställningar". För mer hjälp kan du kolla in "Hjälp" – inställningarna.

DENNA INTEGRITETSPOLICY

Om vår användning av cookies ändras, lägger vi in ändringarna i det här dokumentet, kolla regelbundet eftersom online datainsamlingsmetoder och användningen av dem fortsätter att utvecklas. För att kontakta oss om denna policy, kan du maila policy-info@gcegroup.com När du skickar ett e-postmeddelande, var vänlig ange vilka av våra webbplatser du ifrågasätter.

TREDJEPART/ DATA SHARING

Vi kommer endast att avslöja personuppgifter om dig internt och till tredje partsleverantörer som utför vissa funktioner på våra vägnar, till exempel: för bearbetningsändamål i samband med betalningsbehandling, leverans av varor och tjänster, för webbplatsadministration, teknisk IT-support, datainhåll, marknadsföringsaktiviteter eller någon annanstans när du har samtyckt till sådana upplysningar, eller där sådana upplysningar krävs eller tillåts enligt lag.  

Vi tar ansvar för de uppgifter vi samlar in om dig och kräver de tredje partsleverantörerna med vilka vi delar dina data, tillämpar en lämplig skyddsnivå som överensstämmer med lagen. Vi ser till att vi har ett relevant databehandlingsavtal på plats med varje tredje part som vi arbetar med för att säkerställa att de överensstämmer med lagar om integritet och dataskydd. 

Data som delas med våra godkända tredje parter kommer att säkras och/eller krypteras för sitt skydd. Om du håller med om men ändrar din åsikt, så kan du kontakta oss och vi kommer att se till att aktiviteter avslutas så snart som möjligt. 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan överföra dina personuppgifter till våra närstående enheter och andra medlemmar i vår grupp av företag (inklusive vårt dotterbolag i USA). 

Vänligen observera att länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) inte får erbjuda samma nivå av dataskydd som länder inom EES. Vi ser till att vi har ett relevant databehandlingsavtal med varje tredje part utanför EES för att säkerställa att de överensstämmer med lagar om integritet och dataskydd. Vi kommer att se till att eventuella överföringar av din personliga information från oss kommer att säkras och/eller krypteras för dess skydd.

SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER 

Vi använder rimliga och lämpliga administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig användning, tillgång, upplysningar, modifikationer eller förstörelse. Vissa områden på våra webbplatser kan vara lösenordsskyddade. Om du är användare av våra webbplatser och har ett lösenord kan du hjälpa till att bevara din integritet genom att se till att du inte delar ditt lösenord med någon annan. Vi vidtar åtgärder för att regelbundet validera den personliga informationen vi håller för att säkerställa att informationen är exakt och vid behov uppdaterad. Information som inte längre krävs för något giltigt affärsändamål, och att vi inte är skyldiga att behålla enligt gällande lag, kommer att förstöras rutinmässigt med säkra medel. 

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Vi använder vanligtvis inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande. Vi kan dock göra det för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, i vilket fall vi kommer att informera dig om sådan behandling och ge dig möjlighet att göra invändningar eller alltid ha möjlighet att avregistrera dig vid genomförande av automatiserade marknadsföringskampanjer.

DINA RÄTTIGHETER VID HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Du har vissa rättigheter enligt lagen om dataskydd för att: 

 • begära tillgång till den personliga informationen vi håller om dig;
 • förhindra behandling av dina data för direkt marknadsföring;
 • be om att få felaktiga uppgifter hävdas om du har ändrats eller raderats;
 • förhindra bearbetning som sannolikt kommer att orsaka otillbörlig väsentlig skada eller nöd till dig eller någon annan;
 • begära att behandlingen av din information är begränsad;
 • motsätta sig behandlingen av din information (inklusive rätten att invända mot bearbetning av skäl som är relaterade till din speciella situation där vi är beroende av de legitima intressena villkor som en rättslig grund för bearbetning).

Dessa rättigheter gäller inte i vissa fall, inklusive där vi måste uppfylla lagkrav, där det skulle bryta mot andras rättigheter än den person som begär tillgång, eller (i fallet med din rätt för att begära tillgång till din personliga information) där begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven. 

Om du vill begära tillgång till, rättelse, ändring eller radering av din personliga information, kontakta oss genom att använda någon av metoderna nedan. Vi kan begära specifika uppgifter från dig för att bekräfta din identitet. Under vissa omständigheter, till exempel om du begär stora kopior av dokument kan vi ta ut en rimlig avgift.

Din begäran kommer att behandlas utan dröjsmål och du kommer att få ett svar inom en månad efter mottagandet av din förfrågan. Observera att denna period kan förlängas med ytterligare två månader där de inkomna förfrågningarna är komplexa och/eller många. I så fall kommer du att bli informerad om förlängningen av överensstämmelsesperioden och orsakerna till att det är nödvändigt, inom en månad efter mottagandet av din begäran. 

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du maila till policy-info@gcegroup.com eller skriv till oss på följande adress: Dataskyddskoordinatorn, GCE Group AB Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SVERIGE.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att lägga till eller ändra denna integritetspolicy efter eget godtycke, utan att aktivt meddela dig. Läs vår sekretesspolicy regelbundet så att du har läst den senaste versionen och du förstår vad vi gör med din personliga information. Din fortsatta användning av våra tjänster eller våra webbplatser efter genomförda ändringar i dessa villkor innebär att du godkänner dessa ändringar.
Effektiv start: 25 maj 2018