GCE GROUP FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET LÄS MER close
Hem » Juridisk och integritetspolicy

Legal Notice

Villkoren i detta meddelande gäller för din tillgång till, och användning av material på, den här webbplatsen. Informationen på denna webbplats tillhandahålls för din användning och bekvämlighet och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

All information på denna webbplats är © copyright GCE Group, 2018. Bolaget kan när som helst ändra detta legal notice genom att uppdatera denna post. Du bör kontrollera denna webbplats med jämna mellanrum för att se över det aktuella rättsliga meddelandet, eftersom det är bindande för dig. Vissa bestämmelser i detta juridiska meddelande kan ersättas av uttryckligen utsedda juridiska meddelanden eller villkor som finns på vissa sidor på denna webbplats.

Denna webbplats är skyddad av upphovsrätt, andra immateriella rättigheter och alla likartade rättigheter. Det publiceras av GCE Group AB (GCE Group) och får inte reproduceras annat än genom att ladda ner och visa på en enda CPU och/eller skriva ut en enda kopia, endast för privat eller affärsändamål. Den får inte reproduceras, överföras eller göras tillgänglig på ett nätverk utan GCE:s skriftliga tillstånd. Alla övriga rättigheter är reserverade. Djup länkning eller inramning till denna webbplats är inte tillåtet. Alla länkar måste gå till http://www.gcegroup.com/en/. Varje försök att visa denna webbplats inom ramen för en annan webbplats är uttryckligen förbjuden. Vi ber dig att inte länka direkt till andra sidor på denna sida om du inte har vårt skriftliga tillstånd att göra det och vi tar inte ansvar för tillgång till material på någon annan sida som är länkad till den här webbplatsen.

Vid din användning av denna webbplats kan du ingå korrespondens med, köpa varor eller tjänster från eller delta i kampanjer av annonsörer, utgivare och sponsorer på denna webbplats och tillhörande GCE-tjänster och produkter. Eventuell sådan annons, kontakt eller inköp, inklusive leverans av och betalning för varor och/eller tjänster och annan term, villkor, garanti eller representation som är förknippad med sådan korrespondens, inköp eller marknadsföring är enbart mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du den här webbplatsen. Företaget har inte granskat dessa tredje parts webbplatser och kontrollerar inte, och ansvarar inte för, dessa webbplatser eller deras innehåll. Företaget stöder därför inte eller ger några uppfattningar om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas genom att använda dem. Om du bestämmer dig för att nå någon av de tredje parts webbplatser som är länkade till den här webbplatsen, gör du det helt på egen risk och du samtycker att GCE inte har något ansvar, skyldighet eller ansvar för sådan korrespondens, köp eller marknadsföring mellan dig och någon sådan tredje part.

Inget avtal kommer att finnas mellan dig och GCE vid försäljning till dig av någon produkt eller tjänst från denna webbplats såvida inte GCE accepterar din beställning via e-post bekräftar att den har skickat din produkt. Godkännandet anses vara fullständigt och kommer att anses vara avsett för alla ändamål att ha kommunicerats effektivt till dig när GCE skickar e-postmeddelandet till dig (oavsett om du mottar det e-postmeddelandet). För att undvika all tvivel kommer alla kontrakt att vara föremål för engelsksvensk juridisk process och du och GCE lämnar oåterkalleligt till de svenska domstolarnas jurisdiktion.

Varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är GCE Group ABs eller dess publicerings- och sponsringspartners egendom och inga rättigheter ges för att använda någon av dem utan skriftligt tillstånd från GCE Group AB. GCE har använt rimlig uppmärksamhet och skicklighet vid sammanställningen av innehållet på denna webbplats och kan inte acceptera ansvar (inklusive ansvar för eventuell indirekt förlust eller förlust av vinst eller omsättning) för något särskilt material eller användningen av den. Vidare accepteras inget juridiskt ansvar för eventuella fel eller försummelser i informationen på denna sida, om sådana fel eller försummelser beror på försumlighet, olycka eller annan orsak, och inget ansvar accepteras med avseende på ståndpunkten hos några företag eller företag som nämns inom denna webbplats.

Detta meddelande utfärdas av:

GCE Group AB registrerad i Sverige nr 556651-1167, vars säte är på Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SVERIGE

INTEGRITETSPOLICY KUNDER

Denna integritetspolicy för kunder reglerar insamling, utlämnande och användning av personuppgifter och data avseende potentiella och befintliga kunder ("dig") av Gas Control Equipment Group AB (ett bolag registrerat i Sverige med registreringsnummer 556682-9650 med säte på Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SVERIGE) och dess tillhörande enheter (tillsammans "vi", "oss" eller "våra"). Sådana tillhörande enheter kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EAA). Denna integritetspolicy för kunder ger dig information om den personliga information som vi samlar in från dig, hur vi använder din personliga information och dina rättigheter att kontrollera personuppgifter vi håller om dig.

Vi är engagerade i er rätt till integritet och behandlar endast personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. 

Vänligen läs denna policy noggrant, eftersom den förklarar den personliga informationen vi samlar om dig och hur sådan personuppgifter hanteras. Genom din fortsatta användning av våra tjänster (inklusive våra webbplatser och appar) bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt denna integritetspolicy för kunder i sin helhet. Om du inte godkänner denna integritetspolicy för kunder i sin helhet, får du inte använda våra produkter eller tjänster. Vänligen se över denna policy för uppdateringar regelbundet, eftersom vi kan ändra denna integritetspolicy för kunder från tid till annan.

Om du har några frågor om hur vi samlar, lagrar och använder din personliga information, kontakta oss via e-post på policy-info@gcegroup.com eller skriv till oss på följande adress: Dataskyddskoordinatorn, GCE Group AB Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SVERIGE.