GCE GROUP FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET LÄS MER close
Hem » Automatiserad gasskärning

Automatiserad gasskärning

Med lång erfarenhet inom utveckling, produktion och användning av maskinskärbrännare och dess skärmunstycken är GCE en global ledare inom modern gasskärningteknik. Innovativa lösningar som i flera fall är patenterade av GCE används för att erbjuda kunderna de bästa tänkbara lösningarna för maskiniell skärning. Nyckelorden är hög prestanda i skärprocessen, hög kvalitet på skärsnittet, enkel hantering av utrustningen och lång livslängd på produkterna.

Håltagning i stål med GCE FIT + ®

Machine Cutting Image 2

Machine Cutting ImageAnvändning av GCE maskinskärbrännaresystem ger många fördelar för användarna. Den senaste innovationen resulterade i GCE FIT+ ® sortimentet som möljiggör snabba byten av munstycken utan de verktyg som normalt behövs. Värmnings -och skärmunstycken är monterade i brännarhuvudet med bajonettfattning vilket gör att operatören kan byta munstycken enbart med handkraft.

En annan viktig egenskap är att med GCE FIT+ ® är det möjligt att göra håltagning i stålplåtar av en tjocklek på upp till 150 mm tjocklek. Med de av GCE rekomemderade inställningar av parametrar (*) kan maskinen skära igenom plattan smidigt och säkert både för utrustningen och för miljön

Bilderna visar håltagning av 70mm plåt:

material förvärms, håltagningen startas och skärningen genomförs. En fokuserad energi tillsammans med ett kraftigt värmemunstycke och det integrerade Coolex ®-systemet ger en snabb och effektiv process.

(*) Utbildad operatör, rätt processparametrar, bra skärmaskin, rätt kvalitet och ren stålplåt krävs.