GCE GROUP FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET LÄS MER close
Hem » Centralgassystem

Centralgassystem

Centrala gassystem används i allmänhet då det ställs krav på att distribuera höga gasvolymer från gasflaskor, gasflaskpaket eller från särskilda gasbehållare fram till den slutliga arbetsplatsen. Gasen distribueras från källan till en tömningscentralen som med hjälp av tryckregulator minskar utgående tryck till en nivå som bestäms av utrustning monterad efter centralen. Systemet efter centralen består av ett rörsystem med lågt tryck som transporterar gas till uttagsposter där tryck och flöden ställs in med hänsynt till den valda applikationen. Ett cenralt gassystem ger ökad effektivitet, bättre ekonomi och en högre säkerhet.

Fördelar:

 • Tillförlitligt försörjningssystem med kontinuerlig gasdistribution (inga avbrott)
 • Mer exakt justering av gasparameter.
 • Högre säkerhetsnivå på grund av att högtrycksinstallationer finns på säker plats
 • Mer utrymme på arbetsplatsen
 • Vanligen lägre gaskostnader på grund av inköp av större volymer.


Användningsområden för centralgassystem:

 • Fordon och transportindustrin
 • Metall-, glas-, plast- och pappersproduktion
 • Kemisk & petrokemisk industri
 • Olje- & gasraffinaderier
 • Off-shore & skeppsvarv
 • Ekologi & miljö
 • Livsmedelsproduktion Förpackning
 • Bygg & verkstäder

Centralt gassystem för plasmaskärningsprocess

Plasmaskärning är en moderna industriell metod för att effektivt skära metaller. Det är en teknik som utvecklas kontinuerligt för att ge en förbättrad och mer exakt precision vid givna processparametrar. Detta ställer höga krav och noggrannhet på de gaser som behövs för att skapa en plasma-ljusbåge och för att hålla den stabil under hela skäroperationen. Olika gaser används för plasmaprocessens tre grundläggande funktioner: skapande av plasma, plasmabågens fokus och avskärmning av ljusbågen och metall. Speciella gaser används i enlighet med maskintillverkarens intruktioner för vald process och av materialet som skall skäras. Det huvudsakliga målet är att alltid hålla hög noggrannhet på gasflödet och ett stabilt drifttrycktryck. Bilden ovan visar högtrycksdelen av centralagassystemet för en plasmaskärmaskin. Fyra högtryckscentraler typ MM 70-1 används här för argon, väte, nitrogen och metan.